SAM_6158.JPG

+PURPLE RAIN - bracelet

48.00
SAM_6149.JPG

+PURPLE RAIN - necklace

180.00
SAM_6082.JPG

+RED - necklace

180.00
sold out
SAM_6058.JPG

+BABY RED - bracelet

88.00
sold out
SAM_6018.JPG

+MOON GODESS EYE - necklace

180.00
SAM_6047.JPG

+GLOW - necklace

180.00
SAM_5947.JPG

+BLACK EYE GYPSY - necklace

180.00
SAM_5920.JPG

+BLACK EYE GYPSY - bracelet

48.00
SAM_6179.JPG

+SASSY LUISA - necklace

180.00
SAM_6172.JPG

+SASSY LUISA Bracelet

48.00